نمایشگاه اگروفود ۲۰۱۵
گروه فنی مهندسی امگا شما را به بازدید از غرفه این شرکت در بیست و دومین نمایشگاه بینالمللی صنایع کشاورزی، مواد غذایی، ماشین آلات و صنایع وابسته (ایران اگروفود ۲۰۱۵) دعوت می نماید.

تهران- محل دائمی نمایشگاهها
سالن ۴۱B - ۴۱
غرفه ۸۸
تاریخ خبر : 94/02/25