دهمین نمایشگاه تخصصی اصفهان پلاست
گروه فنی مهندسی امگا شما را به بازدید از غرفه این شرکت در دهمین نمایشگاه تخصصی اصفهان پلاست دعوت می نماید.

۱۲ الی ۱۵ آبان ۱۳۹۴
اصفهان- محل دائمی نمایشگاهها
سالن میرداماد - غرفه ۲۰۵

تاریخ خبر : ۹۴/۰۸/۱۰