نمایشگاه تخصصی صنایع غذایی، نان شیرینی شکلات، نوشیدنی لبنیات، ماشین آلات و صنایع وابسته آمل
گروه فنی مهندسی امگا شما را به بازدید از غرفه این شرکت در نمایشگاه تخصصی صنایع غذایی، نان شیرینی شکلات، نوشیدنی لبنیات، ماشین آلات و صنایع وابسته آمل دعوت می نماید.

۲۵ الی ۲۹ آبان ۱۳۹۴
استان مازندران - آمل
غرفه ۲۳

تاریخ خبر : ۹۴/۰۸/۱۸