دهمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست
گروه فنی مهندسی امگا شما را به بازدید از غرفه این شرکت در دهمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست دعوت می نماید.

۲۵ الی ۲۹ فروردین ماه ۱۳۹۵
تهران - محل دائمی نمایشگاهها
سالن ۶ - غرفه ۸

تاریخ خبر : ۹۵/۰۱/۲۳