بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی چاپ، بسته بندی و صنایع وابسته
گروه فنی مهندسی امگا شما را به بازدید از غرفه این شرکت در بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی چاپ، بسته بندی و صنایع وابسته دعوت می نماید.

۲۲ الی ۲۵ آذر ماه ۱۳۹۶
تهران - محل دائمی نمایشگاهها
سالن ۳۸A - غرفه ۲۱

تاریخ خبر : ۹۶/۰۹/۲۰