بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی کشاورزی، مواد غذایی، ماشین آلات و صنایع وابسته
گروه فنی مهندسی امگا شما را به بازدید از غرفه این شرکت در بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی کشاورزی، مواد غذایی، ماشین آلات و صنایع وابسته دعوت می نماید.

۸ الی ۱۱ آذر ماه ۱۳۹۷
تهران - محل دائمی نمایشگاهها
سالن ۳۸A

تاریخ خبر : ۹۷/۰۴/۰۱