بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی چاپ، بسته بندی و صنایع وابسته
گروه فنی مهندسی امگا شما را به بازدید از غرفه این شرکت در بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی چاپ، بسته بندی و صنایع وابسته دعوت می نماید.

۲۲ تا ۲۵ آذر ماه ۱۳۹۷
تهران - محل دائمی نمایشگاهها
سالن ۴۱

تاریخ خبر : ۹۷/۰۹/۲۰