بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی کشاورزی، مواد غذایی، ماشین آلات و صنایع وابسته
گروه فنی مهندسی امگا شما را به بازدید از غرفه این شرکت در بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی کشاورزی، مواد غذایی، ماشین آلات و صنایع وابسته دعوت می نماید.

۲۸ الی ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۸
تهران - محل دائمی نمایشگاهها
سالن ۴۱-۴۱B غرفه ۱۵

تاریخ خبر : ۹۸/۰۳/۲۷