هیجدهمین نمایشگاه شیرینی و شکلات ایران
گروه فنی مهندسی امگا شما را به بازدید از غرفه این شرکت در هیجدهمین نمایشگاه بین المللی شیرینی و شکلات ایران دعوت می نماید.

۲۲ الی ۲۵ شهریور ماه ۱۳۹۸
تهران- محل دائمی نمایشگاهها
سالن ۳۸B
غرفه ۲۵
تاریخ خبر : ۹۸/۰۶/۱۴