::    استخدام در امگا :
استخدام
اطلاعات شخصی
لطفا مشخصات فردی خود را به صورت دقیق و کامل وارد نمایید.
*نام :  
*نام خانوادگی :  
*تاریخ تولد :  
*شهر محل تولد :  
*وضعیت تاهل :
*وظعیت سربازی :  
شغل پدر :
اطلاعات تماس
لطفا اطلاعات تماس خود را با دقت وارد نمایید تا بتوان با شما تماس گرفت.
تلفن ثابت :
*تلفن همراه :  
*پست الکترونیکی :  
*آدرس محل سکونت :  
سوابق تحصیلی
مقطع نام موسسه/ دانشگاه تاریخ اتمام معدل توضیحات
سوابق شغلی
نام موسسه/ شرکت تاریخ شروع مدت همکاری توضیحات
مهارت ها
عنوان سطح توضیحات
اطلاعات اضافی
رزومه :
توضیحات اضافی :
اطلاعات معرف
چنانچه فرد و یا موسسه کاریابی ، شرکت امگا را به شما معرفی کرده ، اطلاعات وی را در این باکس وارد نمایید تا در صورت استخدام شما ، از ایشان به نحو مقتضی ، قدردانی شود.
نام فرد معرف / نام موسسه کاریابی :
شماره تماس :
پست الکترونیکی :