::    ارتباط با امگا :
تلفن های تماس
۹۵۰۱۱۵۰۸-۹ ۰۳۱
۳۳۹۳۲۱۶۳ ۰۳۱
۰۹۱۳۲۲۵۲۷۳۹ مدیر بازرگانی
دورنگار داخلی ۶
آدرس اصفهان- بلوار دانشگاه صنعتی اصفهان- شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان- شرکت امگا
پست الکترونیکی info@omega-co.ir
سامانه پیام کوتاه ۵۰۰۰۲۰۶۰۹۹۲۰۶۰
  ::    ارتباط با واحدها :
فروش sales@omega-co.ir
خدمات پس از فروش support@omega-co.ir
اداری official@omega-co.ir
  ::    فرم ارتباط با ما :
درخواست اطلاعات بیشتر
اطلاعات شخصی
لطفا مشخصات فردی خود را به صورت دقیق و کامل وارد نمایید.
*نام :  
*نام خانوادگی :  
نام سازمان :
*سمت :  
*استان :  
*شهر :  
اطلاعات تماس
لطفا اطلاعات تماس خود را با دقت وارد نمایید, از این اطلاعات جهت ارتباطات بعدی سایت با شما استفاده خواهد شد.
تلفن ثابت :
شماره داخلی :
*تلفن همراه :  
*پست الکترونیکی :  
شرح
*واحد مربوطه :  
*موضوع :  
*شرح :  

تلفن تماس 031 95011509 031 95011508 031-95011509 031-95011508 03195011509 03195011508 03133932163 031-33992163 031 33932163 09132252739 50002060992060 محمد امساکی شرکت امگا