آدرس:

اصفهان،شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان،شرکت امگا

ایمیل:

info@omega-co.ir

شماره تماس:

۳۳۹۳۲۱۶۳ - ۰۳۱