بیست و دومین نمایشگاه بین المللی چاپ، بسته بندی و صنایع وابسته
گروه فنی مهندسی امگا شما را به بازدید از غرفه این شرکت در بیست و دومین نمایشگاه بین المللی چاپ، بسته بندی و صنایع وابسته دعوت می نماید.

۲ الی ۵ دی ماه ۱۳۹۴
تهران - محل دائمی نمایشگاهها
سالن ۴۰ - غرفه ۷

تاریخ خبر : ۹۴/۱۰/۰۱