دوازدهمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست
گروه فنی مهندسی امگا شما را به بازدید از غرفه این شرکت در دوازدهمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست دعوت می نماید.

۲ الی ۵ مهر ماه ۱۳۹۷
تهران - محل دائمی نمایشگاهها
سالن ۳۸B

تاریخ خبر : ۹۷/۰۶/۲۷