سیزدهمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست
گروه فنی مهندسی امگا شما را به بازدید از غرفه این شرکت در سیزدهمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست دعوت می نماید.

۳۱ شهریور الی ۳ مهر ۱۳۹۸
تهران - محل دائمی نمایشگاهها
سالن ۳۸B - غرفه ۲۱

تاریخ خبر : ۹۸/۰۶/۱۴